ไม่มีการขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

การประมูลทั้งหมด

Auction
2020 Toyota Yaris 1.2 G Plus
35000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

การเสนอราคาปัจจุบัน: 266,000 BAHT

2012 Toyota Fortuner 3.0 TRD SPORTIVO 4WD
192000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

การเสนอราคาปัจจุบัน: 403,000 BAHT

2019 Toyota Yaris 1.2 S Plus
30000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

การเสนอราคาปัจจุบัน: 338,000 BAHT

2019 Mazda CX-5 2.5 TURBO SP 4WD
28000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

การเสนอราคาปัจจุบัน: 747,500 BAHT