ไม่มีการขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

ไม่มีการขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

ไม่ได้ขาย ไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องเสี่ยง

การประมูลออนไลน์ของ ABN มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

คำตอบสั้น ๆ คือผู้ซื้อไม่จ่ายค่าธรรมเนียม และผู้ขายจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยพร้อมการคุ้มครองค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและสูงสุดเพื่อให้ต้นทุนยุติธรรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ด้านล่าง:

ผู้ประมูลรถยนต์หรือผู้ซื้อ

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ หากคุณชนะการประมูลเพียงแค่จ่ายราคาประมูลที่ชนะ (บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายบนท้องถนน)
  • ผู้เสนอราคาจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ จึงจะได้เงินคืนเต็มจำนวน

Asia Bid Network (ABN) จะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อรถของเราในการประมูลรถยนต์ (ซึ่งต่างจากคู่แข่งหลายรายของเรา)

ABN ไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในการประมูลรถยนต์ แต่คุณต้องวางเงินมัดจำ 10,000 บาท (สามารถขอคืนได้เต็มจำนวน) เพื่อที่จะเป็น Active Bidder ที่ลงทะเบียน โปรดจำไว้ว่า เงินมัดจำนี้จะได้รับคืนเต็มจำนวนหลังการประมูล ดังนั้นถ้า ไม่ได้ขาย ไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องเสี่ยง

เหตุใดคุณจึงควรชำระเงินมัดจำ Active Bidder ? เพื่อปกป้องคุณโดยช่วยหยุด 'ผู้ประมูลแฝง' ที่จะเพิ่มราคาขายในการประมูลรถยนต์ของคุณโดยใช้ 'การเสนอราคาเท็จ'

การที่ ABN กำหนดให้ มีการวางเงินมัดจําของ Active Bidder ที่คืนได้เต็มจำนวนนี้ จะหยุดใครก็ตามที่ชนะการประมูลอย่างไม่ถูกต้องและไม่จ่ายเงิน ซึ่งจะช่วยหยุดผู้เสนอราคาแฝงไม่ให้ มีการเสนอราคาเท็จเพื่อเพิ่มราคาและทำให้คุณต้องจ่ายราคาที่สูงเกินความจำเป็นสำหรับรถประมูลของคุณ และเงินมัดจําของผู้เสนอราคานี้จะช่วยปกป้องคุณจากผู้ขายที่ไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งเราจะคืนเงินมัดจําเต็มจำนวนหลังจากการประมูลที่คุณประมูลอยู่เสร็จสิ้นลง ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงต่อผู้ประมูลที่ประมูลอย่างเป็นธรรม

ดังนั้น หากคุณชนะการประมูลออนไลน์ สิ่งที่คุณจ่ายในฐานะผู้ประมูลคือราคาที่ชนะการประมูล (****บวกภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติและ 'ค่าใช้จ่ายบนท้องถนน' ซึ่งเป็นมาตรฐานในการขายรถยนต์ทุกประเภท)

ผู้ขายรถ

  • ค่าธรรมเนียม ABN เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เรียบง่ายแบบรวมทุกอย่างที่ 1.75% ของราคาเสนอที่ชนะสุดท้าย
  • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสูงสุด 25,000 บาท
  • คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมการประมูลก็ต่อเมื่อรถได้ขายออกไป ดังนั้น ดังนั้นถ้าไม่มีการขาย จะไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีความเสี่ยง ดูตัวอย่างค่าธรรมเนียมการประมูลของผู้ขายด้านล่าง

เปอร์เซ็นต์คงที่เล็กน้อยที่ 1.75% สำหรับผู้ขายรถยนต์ในฐานะค่าธรรมเนียมการประมูลโดยมีการกำหนดขอบเขตค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและสูงสุดไว้ ดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับกระบวนการประมูลและบริการ ABN ซึ่งช่วยให้ผู้ขายรถยนต์ทุกรายคำนวณต้นทุนการประมูลได้อย่างง่ายดาย และกำหนดราคาขายและราคาจองขายที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย การประมูล ABN ของเราจะมีประโยชน์เพิ่มเติมในการแสดงรถของคุณต่อหน้าผู้ซื้อที่มีศักยภาพอีกมากมาย

หมายเหตุ: คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมการประมูลก็ต่อเมื่อรถได้ขายออกไป ดังนั้น ดังนั้นถ้า ไม่ได้ขาย ไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องเสี่ยง

ผู้ซื้อที่ชนะการประมูลจะจ่ายเงินมัดจำ 10% ให้กับ ABN เมื่อปิดการประมูล ซึ่งจากนั้นเราจะโอนเงินนี้ไปให้ผู้ขาย (โดยหักค่าธรรมเนียม) พร้อมกับรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื้อ เพื่อให้คุณทั้งคู่สามารถจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จำเป็นเพื่อทำให้การขายเสร็จสิ้นได้ เช่น เอกสารการโอนเงิน การชำระเงินคงเหลือ ขั้นตอนการจัดส่ง ฯลฯ (ABN จะส่งชุดเอกสารการโอนเงินทางอีเมลไปยังทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยเร่งกระบวนการนี้)

ค่าธรรมเนียมการประมูล 1.75% ของABN ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานที่ประมูล ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าการติดต่อทางอีเมลและทําเทมเพลตลูกค้า และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการโฆษณาทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการประมูลของ ABN นั้นเทียบได้กับค่าคอมมิชชั่นการขายการประมูลทั้งหมดในตลาดปัจจุบัน (โดยปกติจะมีค่าธรรมเนียมหลายรายการ) ความแตกต่างคือ คู่แข่งจำนวนมากมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งจากผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งทำให้ผู้ซื้อจำนวนมากออกห่างจากประมูลออนไลน์

ที่ ABN เราต้องการทำให้กระบวนการนี้เรียบง่ายและราคาถูกสำหรับผู้ซื้อ ในขณะที่ทำให้การคํานวณต้นทุนสำหรับผู้ขายเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใส

ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการประมูลของผู้ขาย:

การประมูลรถยนต์สิ้นสุดลงในราคา 370,000 บาท ค่าธรรมเนียมการประมูลคือ 6,475 บาท (370,000 x 1.75%) สำหรับผู้ขายรถยนต์ ผู้ซื้อรถยนต์ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ

การประมูลรถยนต์เสร็จสิ้นที่ราคา 680,000 Thb ค่าธรรมเนียมการประมูลคือ 11,900 Thb (680,000 x 1.75%) สำหรับผู้ขายรถยนต์ ผู้ซื้อรถยนต์ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ

การประมูลรถยนต์สิ้นสุดลงในราคา 1,080,000 บาท ค่าธรรมเนียมการประมูล 18,900 บาท (1,280,000 x 1.75%) สำหรับผู้ขายรถยนต์ ผู้ซื้อรถยนต์ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ

การประมูลรถยนต์เสร็จสิ้นที่ราคา 1,490,000 บาท ค่าธรรมเนียมการประมูลคือ 25,000 บาท (1,690,000 x 1.75% = 29,575 แต่ 25,000 เป็นค่าธรรมเนียมสูงสุดที่เรียกเก็บได้) สำหรับผู้ขายรถยนต์ ผู้ซื้อรถยนต์ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ

* สำหรับ Asia Bid Network 'กฎและข้อบังคับการประมูล ABN' โปรดไปที่ลิงก์นี้

** เวลานี้สามารถขยายได้ถึง 48 ชั่วโมงหากสถานการณ์และทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดู 'กฎและข้อบังคับการประมูล ABN' สำหรับรายละเอียด

*** โทร 'Asia Bid Network' (ABN) หรืออีเมล ABN ที่ Enquiries@AsiaCarNetwork.comสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยให้คุณได้รับราคาที่ดีที่สุดสำหรับรถประมูลและให้การคุ้มครองผู้ซื้อ/ผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรมของคุณ

**** ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อรถยนต์) มีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาประมูลที่ชนะอย่างชัดเจน ผู้ขายรถยนต์มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการขายของ ABN ค่าใช้จ่ายบนท้องถนนตามมาตรฐานอื่นๆ (การจดทะเบียน ฯลฯ) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อรถ