ไม่มีการขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

ไม่มีการขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

TISCO Auto Cash Loan Service

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

เป็นบริการที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงเงินสดจากสินทรัทย์ที่มีอยู่ ในยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง จ่ายเงินมัดจำบ้าน ซ่อมรถ หรือจัดการภาระหนี้อื่นๆ เพียงคุณมีทะเบียนรถ คุณสามารถมีเงินใช้จากบริการนี้ของธนาคารทิสโก้ แถมยังมีรถใช้เหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก

ได้รับเงินสดไว ไม่ต้องโอนเล่ม สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ

สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์

อุ่นใจเมื่อต้องการใช้เงินสด หรือเงินฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือเงินลงทุน หรือลดภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมใช้งานเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน ด้วยขั้นตอนที่สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องโอนเล่ม

สินเชื่อทะเบียนรถกระบะ

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถกระบะที่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ นี่คือวิธีที่รองรับการเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ พร้อมโอกาสในการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ (สูงสุด 10 ล้านบาท) ให้กับธุรกิจของคุณ โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ หรือ โอนเล่ม สมัครได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

วงเงินสินเชื่อ

ให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้ที่มีรถไม่เกิน 100% ของราคาประเมินรถ และรถไม่เกินอายุ 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนชำระ)

มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงต้องการใช้เงิน ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเงินสด, จ่ายมัดจำค่าบ้าน, ซ่อมรถ, หรือปลดภาระหนี้สิน, สิ่งที่คุณต้องมีคือหนังสือเล่มทะเบียนรถ ใช้เวลาไม่นานก็มีเงินใช้ แถมยังมีรถขับเหมือนเดิม อนุมัติง่าย และไม่ซับซ้อน ได้รับเงินรวดเร็วโดยไม่ต้องโอนเล่ม สมัครได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ

* สำหรับรถที่ยังผ่อนชำระและติดไฟแนนซ์ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้เช่นกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

การผ่อนชำระสามารถเลือกตั้งแต่ 6 - 72 เดือนแล้วแต่ความต้องการหรือความเหมาะของลูกค้า และคุณยังสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้หากต้องการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการสินเชื่อทะเบียนบิ๊กไบค์

วงเงินสินเชื่อ>

ให้วงเงินสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมินบิ๊กไบค์ (อายุไม่เกิน 15 ปี) สินเชื่อทะเบียนบิ๊กไบค์ช่วยให้คุณ อุ่นใจในยามฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนุมัติง่ายให้เงินพร้อมอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนสะดวก ไม่ยุ่งยาก และไม่จำเป็นต้องโอนเล่มใดๆ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ>

สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 48 เดือน ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการสินเชื่อทะเบียนรถกระบะ

วงเงินสินเชื่อ>

ให้วงเงินสินเชื่อสำหรับทะเบียนรถกระบะไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินรถ เป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของรถที่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือต้องการเงินสดสำรองเพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจของคุณ พร้อมโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อสูง (สูงสุด 10 ล้านบาท) ไม่จำเป็นต้องโอนเล่ม มีให้บริการที่ธนาคารทิสโก้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาผ่อนชำระ>

สามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 60 เดือน ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้หากต้องการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการสินเชื่อรถทิสโก้ออโต้แคช

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถ

  • บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปีหรือนิติบุคคล
  • ผู้กู้ต้องมี รถยนต์ / บิ๊กไบค์ /รถกระบะ

เอกสารสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถ

  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
  • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
  • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นคำร้อง
  • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
  • เอกสารการตรวจเช็คสภาพรถ