ไม่มีการขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

การประมูลทั้งหมด

Sold For BAHT 270,000
2020 Toyota Yaris 1.2 G Plus
35000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 270,000 BAHT

Ended 23-12-2022 10:00 AM
Sold For BAHT 375,000
2012 Toyota Fortuner 3.0 TRD SPORTIVO 4WD
192000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 375,000 BAHT

Ended 09-12-2022 10:00 AM
Sold For BAHT 300,000
2020 Toyota Yaris 1.2 G Plus
35000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 300,000 BAHT

Ended 09-12-2022 10:00 AM
Sold For BAHT 329,000
2019 Toyota Yaris 1.2 S Plus
30000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 329,000 BAHT

Ended 09-12-2022 10:00 AM
Sold For BAHT 225,000
2019 Toyota Yaris 1.2 S Plus
30000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 225,000 BAHT

Ended 02-12-2022 04:00 PM
Sold For BAHT 297,500
2020 Toyota Yaris 1.2 G Plus
35000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 297,500 BAHT

Ended 01-12-2022 04:00 PM
Sold For BAHT 300,000
2020 Toyota Yaris 1.2 G Plus
35000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 300,000 BAHT

Ended 28-11-2022 04:00 PM
Sold For BAHT 403,000
2012 Toyota Fortuner 3.0 TRD SPORTIVO 4WD
192000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 403,000 BAHT

Ended 28-11-2022 04:00 PM
Sold For BAHT 350,000
2019 Toyota Yaris 1.2 S Plus
30000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 350,000 BAHT

Ended 28-11-2022 04:00 PM
Sold For BAHT 747,500
2019 Mazda CX-5 2.5 TURBO SP 4WD
28000 (กม.), สภาพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลง

Location: Chiang Mai Northern Thailand

Sold for: 747,500 BAHT

Ended 28-11-2022 04:00 PM